Web Development Services

Stavební dozor od odborníka na pasivní domy

Chystáte se stavět pasivní dům nebo rekonstruovat na pasivní standard? Jako zkušený stavební dozor vám zařídím hladký průběh stavby.

Stavební dozor

Drobní stavebníci dozorování velmi často podceňují, nechápou či nevěří jeho smyslu. Ušetří vám peníze a sejme z vás netušené starosti. Obvykle zjistíte, že dobrý dozor je nutností, až když je pozdě a váš projekt se dostává do problémů.

Proč nepodcenit technický dozor stavby?

Aby dodavatel neprostavěl:

 • více, než bylo dohodnuto, a nevznikly spory o úhrady neprojednaných “víceprací”
 • méně, než bylo dohodnuto, a dodavatel stavby vás nekrátil na úkor kvality.

Také aby vám:

 • pomohl vybrat vhodného dodavatele
 • ověřil právní náležitosti smlouvy o dílo
 • kontroloval plnění smlouvy
 • upozorňoval na vady prací, výrobků apod.

V případě pasivních a nízkoenergetických domů, kde jsou podstatné i malé detaily, budete potřebovat někoho s odbornými znalostmi tohoto relativně nového oboru. Nejde jen o to, že kontroluje správný průběh stavby, technický dozor stavby je zároveň jednou z podmínek pro získání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

O co se stavební dozor pro pasivní domy postará z vás?

 • Sleduje průběh a plnění harmonogramu prací.
 • Kontroluje dodržování podmínek stavebního povolení, dodržování technických pokynů, pokynů dodavateli, dodržování rozměrů a pod.
 • Aktualizuje harmonogram prací, je-li třeba.
 • Upozorňuje na vzniklé vady a dohlíží na jejich odstranění.
 • Účastní se kontrolních dnů projektování.

Díky bohatým zkušenostem se stavbou pasivních i nízkoenergetických objektů vám zajistím hladký průběh stavby. Kontaktujte mě a v rámci úvodní konzultace probereme podmínky spolupráce.