Pay Per Click Management

Nová zelená úsporám

Přečtěte si konkrétní praktické informace k programu NZÚ. Jak dotaci získat. Na co ji čerpat a za jakých podmínek. Čtěte pozorně a ušetřete statisíce.

Na co vše můžete dotaci čerpat

Úplně obecně vám stát z dotace uhradí až 50 % uznatelných nákladů, které při stavbě nebo rekonstrukci domu investujete do provedení úsporných opatření. Konkrétně pak jde o tato jednotlivá opatření: 

Zateplení obálky budovy a výměna oken a dveří

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Instalace solárních systémů

Dotace na projektovou dokumentaci, energetické hodnocení budovy, technický dozor, inženýrskou činnost či zajištění měření průvzdušnosti obálky

Výměna elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo

Instalace systémů větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperací) do stávajících domů

Výše dotace se odvíjí od dosažený energetických úspor, přičemž celková míra dotace nesmí překročit 50 % uznatelných nákladů. Čím vyšší celková úspora, tím vyšší dotace.


Stavebník nemusí provést všechna úsporná opatření. Můžete tedy čerpat dotaci například jen na rekonstrukci oken. Nicméně čím komplexněji úsporná opatření provedete, tím větší dotaci od státu získáte.

Zavolejte mi a já pro vás dataci vyřídím. Úvodní telefonickou nebo osobní konzultaci ode mě budete mít zdarma.

Stručně k programu Nová zelená úsporám

  • Program Nová zelená úsporám je dotační program, podporující stavby a rekonstrukce pasivních a nízkoenergetických budov.
  • V současné podobě se do něj můžete zapojit do roku 2020. Stát udává, že do této doby vyčlení pro žadatele o dotace částku ve výši 27 miliard korun. Tyto peníze budou do programu přibývat postupně.
  • NZÚ běží kontinuálně, není pro vás tedy určena žádná uzávěrka pro podání žádosti o dotaci.
  • Podle odhadu by měl stát v rámci tohoto programu podpořit až 100 000 projektů.
  • Peníze se do programu čerpají postupně. V praxi to znamená, že některé projekty mohou být zařazeny do tzv. zásobníku a budou vyčkávat, kdy se dotační fond obnoví, a poté svou dotaci obdrží. Je tedy vhodné podat žádost co nejdříve. Nemusíte mít však obavu, že by se na proplacení vaší žádosti nedostalo.


Kompletní informace k tomuto projektu naleznete na stránce www.novazelenausporam.cz

Konkrétní příklad z praxe:

V současnosti (2016) rekonstruujeme RD v Hradci Králové. Celková částka na rekonstrukci je 1,9 mil. Kč. Dotace z NZÚ činí 700 tis. Kč. Týká se:

  • nová okna
  • zateplení fasády, střechy, podlahy
  • rekuperace, solární systém
  • krbová kamna
  • technický dozor, vyřízení žádosti, ...
Výše dotace:
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč / m2) A.2 (Kč / m2) A.3 (Kč / m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

Získejte dotaci v 6 krocích

1. Promyslete si dobře celý projekt

Stát vyplácí dotaci vždy po realizaci celého projektu.V praxi to znamená, že víte, jaká dotace vám bude přiznána, stavbu nebo rekonstrukci si uhradíte z vlastních zdrojů a stát vám peníze proplatí zpětně. Musíte tedy vědět, zdali na stavební úpravy/novostavbu máte dostatek finančních prostředků.

2. Projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu

Nechte vypracovat u specialistů.

3. Podejte žádost o dotaci

a to elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám. Na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR pak do pěti kalendářních dnů musíte dodat všechny požadované materiály v listinné podobě.

4. Běží Vám lhůta

Úředníkům bude trvat přibližně 6 týdnů od podání žádosti, než ji schválí. Pokud ji schválí, začíná běžet lhůta (9-24 měsíců dle typu opatření), do jejíhož konce musíte opatření navržená v projektové dokumentaci zrealizovat a jejich realizaci doložit příslušnému úřadu.

5. Informujte stavební úřad

Než se pustíte do samotných prací, informujte příslušný stavební úřad. Dále si najděte odborníka, který bude technickým dozorem realizovaných opatření. Budete potřebovat závěrečnou zprávu technického dozoru. Osoba technického dozoru musí být nezávislá na firmě, která bude práce na domě realizovat.

6. Dodejte dokumentaci

Dodejte veškerou dokumentaci o realizaci provedených opatření a vyčkejte na udělení rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu dotace (nejpozději do 6 týdnů od doložení veškeré dokumentace).

Usnadněte si práci a udělejte vše v jednom kroku.

Zavolejte mi a já pro vás dataci vyřídím. Úvodní telefonickou nebo osobní konzultaci ode mě budete mít zdarma.