Pasivní domy

Co je to pasivní dům

Víte co je to pasivní dům? Jak ho poznáte? Jaké jsou stavební a provozní náklady? Jak se liší od nízkoenergetických domů?

Koncepce pasivního domu je postavena na úspoře energií potřebných k provozu domu. Snažíme se tímto způsobem pozitivně ovlivnit kvalitu bydlení, snížit spotřebu energií z neobnovitelných zdrojů a do určité míry chránit životní prostředí.

 

Pasivní domy jsou novou vývojovou kapitolou při navrhování novostaveb a rekonstrukcí.

Rozdíly mezi jednotlivými typy staveb

Předpokládám, že jste již dříve slyšeli pojem nízkoenergetický dům. Toto řešení je stále hojně využívaným předchůdcem pasivního domu. Nezajistí vám ovšem takovou kvalitu vnitřního klimatu ani stejnou energetickou úsporu.

 

Pro lepší představu si prohlédněte níže uvedenou tabulku. Ve stručnosti se zde dozvíte rozdíly mezi jednotlivými typy staveb.

canstockphoto13196911

 
Domy běžné ve 70.-80. letech Současná novostavba Nízkoenergetický dům Pasivní dům Nulový dům
zastaralá otopné soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů
potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
většinou nad 200 80 - 140 méně než 50 méně než 15 méně než 5

Jak poznáte, že se jedná o pasivní dům?

Chcete-li, aby váš dům splňoval standard pasivního domu, musíte dodržet následující zásady.

 

Hlavní zásady pasivního domu

  • Orientace budovy s ohledem na přímé sluneční záření resp. Zastínění
  • Exponovanost vůči větru
  • Velikost budovy – přiměřenost danému účelu
  • Tvarové řešení – kompaktnost a členění stavby
  • Vynikající tepelná izolace všech částí stavební konstrukce bez tepelných mostů
  • Vzduchotěsnost obvodového pláště
  • Mechanické větrací zařízení s vysoce účinným získáváním tepla tzv. rekuperací
  • Kvalita a velikost výplní otvorů okna
  • Množství vnitřních tepelných zisků
  • Způsob, jakým je zajištěna pohoda prostředí v letním období

Centrum pasivního domu také nabízí ke stažení jejich vlastní “desatero”, které pro vás může být vodítkem při výběru vhodného dodavatele stavby i projektanta. Desatero si můžete stáhnout zde.

Jak je to s náklady a úspory

Pokud bych měl zhodnotit ekonomické výhody a nevýhody stavby pasivního domu, rozhodně bych je hodnotil kladně. A to nejen z dlouhodobého hlediska.

1. Zvýšení nákladů na stavbu (přibližně 5-10 %)

Pasivní důmVícenáklady
Náročnější projektová dokumentace15 000,-
Zvýšená tepelná  izolace90 000,-
Kvalitnější okna80 000,-
Vzduchotechnika + rekuperace180 000,-
Otopná soustava-150 000,-
Celkové vícenáklady:215 000,-

2. Zvýšení hodnoty nemovitosti pro případný prodej

3. Úspora za dodávku energií

Při nemožnosti odhadu růstu cen energií nemohu úsporu přesně definovat, ale níže najdete jednoduchou tabulku, ve které počítám s dvěma variantami:

Varianta 1 - cena energie bez navyšování, tedy pokud by zůstala 20 let na stejné cenové výši

Varianta 2 (uvádím v závorce) - cena energie rostoucí o 6% ročně, tedy podobně jako tomu bylo doposud

Předpokládám roční náklady za otop ve standardním domě 30 tis.Kč, v pasivním 3 tis. Kč (krbová kamna)

VýdajeZa 1 rokZa 5 letZa 10 letZa 20 let
Standardní dům30
(30)
150
(169)
300
(409)
600 bez navýšení
(1103) s 6 ti % navýšením
Pasivní dům3
(3)
15
(17)
30
(41)
60
(110)
Úspora celkem27
(27)
135
(152)
270
(368)
540
(1003)

Dle tabulky je patrné, jak lehce si můžete úsporu spočítat. Prostá návratnost investice je cca 7-9 let.

4. Relativní nezávislost na dodávkách energií

5. Zvýšená životnost stavby a menší nutnost oprav

6. Možnost obdržení dotace