Jak se žije v nízkoenergetických
a pasivních domech

Zajímají vás, jak si žijí uživatelé pasivních a nízkoenergetických domů? Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější informace z průzkumu Aleše Brotánka.

Ekologickou výstavbu v dnešní době spojujeme nejen s ochranou životního prostředí, ale je zároveň synonymem nové kvality bydlení. Touha po bydlení ve zdravém prostředí, ale i po uvědomělém šetření energií a přírodními zdroji jsou dnes přirozenou snahou mnoha lidí.

Jak se v takových stavbách žije?

Najít tu správnou velikost je pro spokojenost budoucích obyvatel klíčové. Pokud klient velikost domu neodhadne správně, dům mu nebude sloužit, ale stane se pro něj přítěží.

Nefunkčním se dům v určitou chvíli stane i tehdy, není-li uzpůsoben přirozenému vývoji rodiny. Žádná rodina se ani vzdáleně nepřibližuje statickému uskupení.

 

Osobní zkušenosti uživatelů 

Spojuje něco majitele nízkoenergetických a pasivních domů? Jsou si v něčem podobní? Jde o domy charakteristické pro specifickou skupinu obyvatel?


Na všechny tyto otázky se snaží ve své knize Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech odpovědět její autor Aleš Botánka.


“Motivaci ke stavění těchto domů, kterou majitelé popisovali jako ohled na životní prostředí, jsme našli u několika prvních investorů. Postupně převládal důraz na hygienu vnitřního prostředí (co nejvíce se přiblížit venkovnímu vzduchu), ekonomickou stránku provozu, komfort obývání a co nejmenší závislost na dodávkách energií.”


Domy si stavějí rodiny, do kterých přibývají děti, rodiny s dětmi odrostlejšími i ti, kteří si připravují příjemné bydlení na důchod.


I profesně najdeme nejrůznější zaměření – od učitelů, přes lékaře až po manažery.


Příklad: Pokud u fasády dosáhneme díky izolaci o síle 10 cm (nikoli nepodstatnou) úsporu energie, tak je tato fasáda na 20 – 50 let vyřízena. Pak se v žádném případě nevyplatí tuto fasádu později ještě jednou izolovat. Fixní náklady takového opatření, které spočívají v postavení lešení a nového nanesení omítky, jsou několikrát větší než nově přidaná vrtsva izolace, takže realizace dalšího zateplení nebude nikdy smysluplná. Podobně to vypadá i u dalších opatření.


Zdroj: z knihy Aleše Brotánka: Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech 2009